wz
    

  Domů

     Grand prix NC

     Foto

     Co je to NC

     Kdo je kdo

     Trasa GP

     Archiv

     Kontakt

   Vstup pro členy

 

TOPlist

Odkazy:

 

 

 

 

 

Následující text, prosím, prozatím berte jako koncept který je zde dán ostatním členům k nahlédnutí a hlavně k upřesnění datumů ,případně k doplnění  dalších textů nebo úprav stávajícího.Takže nenechte se překvapit nějakou nepřesností a navrhujte opravy, úpravy a doplňky textu.    DĚKUJI

TEXT VE SVÉ PAMĚTI VYPÁTRAL A SEPSAL GÉŇA

(Za což mu skutečně upřímně děkuji)   

Vše začalo v oddíle juda, když se v důsledku probojování do vyšších soutěží začal projevovat nedostatek vytrvalosti. Dlouho se mluvilo o nutnosti běhu jako doplňkového sportu. Ale lidská lenost byla silnější a tak se nic nedělo. Až jednou si Vraťa a Kassi řekli „Jdeme na to!“. Bylo právě 26. prosince roku 1982. Společně vyběhli a dorazili ke Géňovi. Toho za asistence rodičů vykopali z teplého pelíšku. V zuřivé pomstě za své vyhnání navrhl Géňa probuzení Drahoše. Řečeno,uděláno. Od Drahoše vedla další cesta k probuzení Lorda (Milan). Hnáni škodolibou radostí z buzení svých přátel dorazili ke Zbyňovi. To se již blížilo poledne, a tak již k dalšímu buzení kamarádů toho dne nedošlo. Jen se domluvil sraz k večernímu posezení. Toto posezení se stalo počátkem existence běhacího klubu. Bylo domluveno pravidelné dopolední nedělní běhání a dokonce i peněžní sankce za neúčasti.

          Z počátku se běhalo velmi nahodile, po městě, okolo města, různě do polí. Jediné kriterium znělo „Kopce se vybíhají“. Již v té době se začali k běhačům přidávat další členové oddílu juda a brzy přišli první kamarádi nejudisté. Byli to Kája O. a  Peťa Š. Po několika týdnech se ustálil režim běhů. Vybíhalo se od Kassiho. Trať vedla přes Pazdernu, kolem mlýna, ulicí Potoční, pod kasárnami do Hamilton ke kapličce. Zde jsme vybíhali sprintem kopec ke kapličce, později ke kasárnám. Pak následoval úsek kolem Hrádku a úvozem na kopec nad Lhotou. Toto byla fyzicky nejnáročnější etapa. Zde se polomrtví běžci shromáždili a společně klusali přes pole do Lhoty, kde byla další zastávka. Další etapa byla přes Lhotu na hlavní cestu do Rychtářova. Odtud byl zpočátku návrat do Vyškova, ale velmi záhy se začalo běhat na přehradu a  přes Opatovice zpět do Vyškova. Již v této době se pořádal pravidelný výběh schodů všech zúčastněných.

       První rok běhání byl zakončen slavnou členskou schůzí v hotelu Dukla, kde byla potvrzena existence NC klubu.(NC je zkratka původního názvu který znají pouze dlouhodobější členové a to ještě ne všichni. Všichni ostatní se musí spokojit s názvem NC (pro ty obvzlášť šťouravé N - třeba jako nedělní  a C - třeba jako club). Byly dohodnuty první stanovy a zvolen první výbor. Jeho excelencí presidentem se stal Vraťa, místopředsedou byl vylosován Géňa. Vraťa byl také zvolen jako doživotní pokladník a stálý člen výboru.

         Po několika letech v roce 198X navrhl Kassi (z důvodu vlastní lenosti) změnu trasy tak, že se bude vybíhat z Dědic od hřiště a poběží se po silnici na konec Lhoty a bude se bude měřit čas. Tento návrh byl většinou přijat a tak se na věčné časy ustálila trať. Nápad Petra Š., abychom podle umístění přidělovali body jako v GRAN PRIX vedl ke vzniku nedílné součásti NC.

          Další vývoj se již upíral dál svým životem. Zpočátku se celá akce stala obrovským recesistickým podnikem, kde se všichni členové ohromě bavili a vymýšleli stále nové a nové hlouposti, které byla poctivě plněny.

          Vznik soutěže však vedl k situaci, kdy si někteří členové přestali hrát a začali celou věc brát moc vážně. Situace vyvrcholila na výroční členské schůzi na Šťepána 1989. Po této schůzi řady NC opustila více než 1/3 členů. V následujících letech, kdy byla extrémní část členstva zpacifikována a v klubu zavládla uvolněnější nálada se postupně většina z nich vrátila.

          Dnes je již klub stabilizovaným spolkem lidí, jejichž hlavním cílem je společnost výborných kamarádů. I když hlavní náplň je nedělní výběh, jsou v něm i neběhající členové.

NC se řídí svými stanovami a nepsanými zákony. Stanovy jsou povinné a na neplnění nepsaných zákonů se nahlíží s opovržením.

 

Mezi nepsané zákony patří .

Změna trasy

Je vyhlášena na základě příhody před Lordovou svatbou.  Každý člen, který hodlá vstoupit do stavu manželského žádá o změnu trasy (Hamiltony-kaplička, Hrádek, úvoz a přes pole na začátek Lhoty). Na začátku Lhoty pak postižený oznámí svůj úmysl a je doprovozen nejkratší cestou za utišování svých kamarádů do Vyškova. Následuje výběr finanční hotovosti a zakoupení „prezentu“.

Narození potomka

Je doprovázeno vynešením lahvinky na kopec do Lhoty (což vede k výraznému zhoršení času). Na kopci první přípitek na zdraví potomka. Následuje přípitek v lese nad Lhotou a přehradou na zdraví maminky. Dopití a uložení prázdné lahvinky do „vytrínky“ u kapličky a sledování její životnosti.

Běh do schodů – přešlo do stanov

Na počest našeho zemřelého kamaráda Dźumbiho se první zářijovou neděli běhají povinně schody na přehradu jako připomínka „na staré dobré časy“.